Välkommen till Nylands - Åbolands Idrottsdisrikt r.f. NÅID!

Ordf. Håkan Nyman
tfn. 040 839 2582
Verksamhetsledare Hilding Wikner
tfn.0400-704728
hilding.wikner@kotiportti.fi


- Nyland - Åbolands idrottsdistrikt r.f.: Skidning